Kredyty na weksel

Z rynkiem finansowym związanych jest wiele produktów i usług. Są to nie tylko pożyczki czy kredyty udzielane konsumentom. Również wszelkiego innego rodzaju operacje bezgotówkowe, również te, z których korzysta się głównie przy zawieraniu transakcji zagranicznych jak kredyty na weksel.

Istnieje specyficzna forma operacji rozliczeniowej, która polega na skupie należności terminowych w postaci weksli. Wyłączeniu ulega w tym wypadku jedynie prawo regresu wobec osoby odstępującej od weksla. Operacja ta znana jest pod mianem forfaitingu. Najczęściej korzysta się z niego w wypadku operacji zagranicznych. Stanowi bezgotówkową formę zapłaty w zagranicznych rozliczeniach.

Wadą takich operacji jest to, że w porównaniu do rozliczeń wekslowo-kredytowych, są one znacznie kosztowniejsze. Wysoka kwota wynika z tego, iż wartość odsetek liczona jest według wyższej stopy procentowej niż nominalna. Forfaitingiem zajmują się przeważnie banki. Wyróżnia się trzy strony operacji forfaitingowej. Jest to forfaiter, który może stanowić instytucja bankowa, czyli nabywca wierzytelności. Drugą stroną jest forfetysta inaczej eksporter, który to zbywa wierzytelność. I wreszcie strona trzecia dłużnik forfaitingowy. To kontrahent, który płaci wekslem. Inaczej nazywany bywa także importerem.

Kredyty na weksel

Z forfaitingu wynika kilka korzyści. Przede wszystkim dla importera, sposób zapłaty wekslem jest łatwy i wygodny. Ponadto wyeliminowane jest ryzyko będące po stronie importera w związku z wykupem przez forfaitera. Ryzyko dotyczące stóp procentowych czy też ryzyko handlowe. Do tego, po złożeniu weksla w instytucji forfaitingowej, eksporter natychmiast uzyskuje niezbędne środki. W operacji tej sposób finansowanie jest niezwykle łatwy. Nie trzeba załatwiać żadnych skomplikowanych procedur, te bowiem leżą po stronie instytucji forfaitingowej.

W forfaitingu przedmiotem mogą być weksle, oraz innego rodzaju wierzytelności handlowe, które to mogą zostać wykupione przed terminem ich wymagalności. W Polsce ten rodzaj transakcji, najczęściej wykorzystywany jest w operacjach zagranicznych.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.