Rodzaje kredytów na rachunku bieżącym

Wyróżnić można dwa rodzaje kredytów na rachunku. Jest to kredyt w rachunku bieżącym, tak zwana linia kredytowa, czyli limit w rachunku bankowym. Kredytobiorca może się w ten sposób zadłużyć, na okres którego długość określona jest w zawieranej umowie. Z przyznanego mu limitu, korzysta wedle uznania, w zależności od bieżących potrzeb, na które potrzebuje środków finansowych.

Linia kredytowa jest udostępniana przez bank w rachunku bieżącym klienta bądź na oddzielnym koncie bankowym. W przypadku rachunku bieżącego, rachunek ten może mieć saldo Dt czyli zadłużenia, lub Ct co oznacza nadwyżkę środków klienta. Kredyt ten jest spłacany automatycznie, w momencie gdy na rachunek wpływają pieniądze. W przypadku gdy czas zadłużenia zostanie przekroczony, bank zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek karnych.

Drugą formą jest kredyt w rachunku kredytowym. Tutaj można wyróżnić również kilka jego rodzajów, przeznaczony tylko i wyłącznie na finansowanie jednej określonej transakcji nosi miano kredytu docelowego. Kredyt na wymagane zobowiązania, przeznaczany jest na pokrycie trudności płatniczych krótkotrwałych. zwykle jest kilkumiesięczny i z reguły nieodnawialny. W przypadku chwilowego braku gotówki w kasie, może zostać przyznany tak zwany kredyt kasowy.

Wyróżnia się ponadto kredyt sezonowy. Ten z kolei przeznaczony może zostać na finansowanie potrzeb, które to powstały w związku z przesunięciem wpływów oraz nakładów eksploatacyjnych. Przyczyną takowych jest specyfika produkcji bądź świadczone usługi. Niezależnie jednak od rodzaju kredytu, o który ubiega się konsument, konieczna jest do przejścia cała procedura formalna, która pozwoli na jego uzyskanie.

Generalnie prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy o kredyt są bardzo podobne i obowiązują niezależnie od tego o jaki rodzaj kredytu ubiega się klient. Przepisy obowiązują zarówno kredytobiorcę jak i kredytodawcę. To zapewnia bezpieczeństwo całej transakcji, od której zależy powodzenie przyszłej realizowanej inwestycji.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.