Rodzaje kredytów na rachunku bieżącym

Rodzaje kredytów na rachunku bieżącym
4 (80%) 1 vote

Wyróżnić można dwa rodzaje kredytów na rachunku. Jest to kredyt w rachunku bieżącym, tak zwana linia kredytowa, czyli limit w rachunku bankowym. Kredytobiorca może się w ten sposób zadłużyć, na okres którego długość określona jest w zawieranej umowie. Z przyznanego mu limitu, korzysta wedle uznania, w zależności od bieżących potrzeb, na które potrzebuje środków finansowych.

Linia kredytowa jest udostępniana przez bank w rachunku bieżącym klienta bądź na oddzielnym koncie bankowym. W przypadku rachunku bieżącego, rachunek ten może mieć saldo Dt czyli zadłużenia, lub Ct co oznacza nadwyżkę środków klienta. Kredyt ten jest spłacany automatycznie, w momencie gdy na rachunek wpływają pieniądze. W przypadku gdy czas zadłużenia zostanie przekroczony, bank zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek karnych.

Drugą formą jest kredyt w rachunku kredytowym. Tutaj można wyróżnić również kilka jego rodzajów, przeznaczony tylko i wyłącznie na finansowanie jednej określonej transakcji nosi miano kredytu docelowego. Kredyt na wymagane zobowiązania, przeznaczany jest na pokrycie trudności płatniczych krótkotrwałych. zwykle jest kilkumiesięczny i z reguły nieodnawialny. W przypadku chwilowego braku gotówki w kasie, może zostać przyznany tak zwany kredyt kasowy.

Wyróżnia się ponadto kredyt sezonowy. Ten z kolei przeznaczony może zostać na finansowanie potrzeb, które to powstały w związku z przesunięciem wpływów oraz nakładów eksploatacyjnych. Przyczyną takowych jest specyfika produkcji bądź świadczone usługi. Niezależnie jednak od rodzaju kredytu, o który ubiega się konsument, konieczna jest do przejścia cała procedura formalna, która pozwoli na jego uzyskanie.

Generalnie prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy o kredyt są bardzo podobne i obowiązują niezależnie od tego o jaki rodzaj kredytu ubiega się klient. Przepisy obowiązują zarówno kredytobiorcę jak i kredytodawcę. To zapewnia bezpieczeństwo całej transakcji, od której zależy powodzenie przyszłej realizowanej inwestycji.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *