Konta osobiste w kilku odsłonach

Konta osobiste są najpopularniejszymi produktami bankowymi. Można nie mieć konta oszczędnościowego, lokaty czy kredytu, ale konto osobiste ma zapewne każdy lub prawie każdy. Jeszcze kilka lat temu produkty bankowe tego typu zarezerwowane były jedynie dla osób czynnych zawodowo bądź uzyskujących stałe dochody z tytułu emerytury lub renty.

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadaczem konta został student czy uczeń. Wzbogacenie oferty wymogło na bankach życie. Z kontem żyje się łatwiej, a nawet młodzi ludzie, którzy nie mają stałych źródeł dochodów posiadają jakieś źródła finansowania i sami chcą (i potrafią) zarządzać własnymi pieniędzmi.

Typowe konto osobiste

Typowe, czy standardowe konta osobiste są produktami bankowymi przeznaczonymi dla osób osiągających stałe dochody. Konta te zasilają wpływy z tytułu wynagrodzenia, honorariów, emerytury, renty bądź innych regularnych przychodów. Po wpływie na konto pieniądze są wydatkowane na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych, opłacenie rachunków bądź przekazywane (w części) na konta oszczędnościowe lub inwestycyjne.
Do standardowych kont osobistych banki wydają karty debetowe umożliwiające wypłaty gotówki z bankomatów i dokonywanie płatności bezgotówkowych. W części banków za używanie lub wydanie kart wciąż jeszcze pobierane są opłaty – w bankach internetowych z reguły są to karty bezpłatne, choć przed wystąpieniem z wnioskiem o ich wydanie warto dokładnie zapoznać się regulaminem ich wydawania i użytkowania.

Konto młodzieżowe

Jest kontem osobistym adresowanym do osób bardzo młodych, z reguły w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat. Choć dysponowanie kontem osobistym tego typu cechuje pełna swoboda, do jego założenia konieczna jest pomoc osoby dorosłej będącej opiekunem prawnym przyszłego posiadacza rachunku. Konta młodzieżowe z reguły służą zaspokajaniu drobnych potrzeb młodego człowieka, który dzięki posiadaniu takiego rachunku może poczuć swobodę finansową, ale też nauczyć się rozsądnego gospodarowania posiadanymi funduszami.

Konto studenckie

Jak sama nazwa wskazuje ofertę kont tego typu przygotowano specjalnie z myślą o studentach. Charakteryzują się one pełną funkcjonalnością kont osobistych, ale dla ich założenia i utrzymania banki nie wymagają stałych i regularnych wpływów na rachunek. Zdecydowana większość banków oferuje studentom bardzo korzystne (preferencyjne) warunki założenia i utrzymania konta oraz preferencyjny dostęp do kart płatniczych. Wynika to zapewne z chęci zdobycia i utrzymania klienta, który pozostanie wierny bankowi na przyszłość.

Polskie banki coraz bardziej indywidualizują ofertę przygotowując ją nie tylko pod kątem grup wiekowych, ale i specyfiki poszczególnych zawodów. Dodatkowo w dzisiejszych czasach istnieją atrakcyjne promocje bankowe. Warto to mieć na uwadze, bo dzięki dużemu zróżnicowaniu łatwiej wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.